ЕВРОПЕЙСКА ПРИСЪЖДАЩА КОМИСИЯ

(European Awarding Committee – EAC)

Европейската Присъждаща Комисия (EAC) наблюдава системата, оценява кандидатурите на държави за признаване на Национални Присъждащи Комисии (NAC) и свиква годишни срещи на председателите на националните комисии, за да споделят практики, да обсъждат предизвикателства и да гарантират качеството на EuroPsy.

Членове на Европейският Присъждаща Комисия

– Розалийн МакЕлвани – председател (Ирландия)

– Марк Форшоу (Великобритания)

– Пеетер Пруул (Естония)

– Сара Бахия (Португалия)

– Надя Ван Броек (Белгия) – връзка за и като председател на Специализираната Европейският Присъждаща Комисия за Психотерапия

– Стивън Уудс (Великобритания) – връзка за и като председател на Специализираната Европейският Присъждаща Комисия за Трудова и организационна психология.