На тържествена среща в аулата на СУдевет български психолози, възпитаници на специалност „Психология” към Философски факултет на СУ „Кл. Охридски”, бяха удостоени с европейски сертификати – EuroPsy.

.

.

На срещата, от името на ДПРБ, на специалност „Психология” беше връчен призът за „Най-добър принос към практическата психология за 2022 г.”….

rpt

.

.

 ЧЕСТИТО!

Управителен съвет
на ДПРБ