Целта на EuroPsy сертификацията е внасянето на високи стандарти в психологическата практика, което се реализира в най-пълна степен, когато бакалавърските и магистърските учебни програми на университетско равнище съответстват на критериите на EuroPsy регламента.

В процес на изработване