Във връзка с покриване на Европейските изисквания за EuroPsy-професионален сертификат, както и за придобиването на умения за самостоятелна практика като психолог, Секциите на ДПРБ предлагат възможност за „Супервизиране на психологическата работа”.

Кандидатите могат да избират:

 • област на супервизия;
 • супервайзър;
 • продължителност;
 • форма – присъствено или онлайн.

Могат да изберат измежду предоставените от Секцията варианти или да предложат свои.

Типовете супервизионни програми са регламентирани от EuroPsy-регулацията и са във вид на:

 • психологът като студент в университета и супервизираната практика е част от университетското образование;
 • психологът – служител на изпитателен срок;
 • психологът – служител на постоянен договор;
 • психологът като самонаемащ се и организиращ собствена супервизия.

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРАКТИКА ПОД СУПЕРВИЗИЯ

За регистрация на кандидатите за практика под супервизия, те трябва да подадат заявление на имейл-адреса на председателя на Секцията, която провежда практиката, или директно кам супервайзър от Регистъра на супервайзърите, с копие до ДПРБ – office@psychology-bg.org.

След избора на супервайзър, следва сключване на споразумение, внасяне на такса, планиране и провеждане на практиката.

Цената на супервизията се определя индивидуално от супервайзъра. Супервизираната практика се заплаща по различни начини:

 • на институциите, ангажирани с нейното провеждане, където супервизираните практикуват и където супервайзърите са наети на работа (съобразно техните тарифи);
 • или персонално на оторизираните от Секцията супервайзъри срещу издаден финансов документ;
 • при отсъствие на горните условия, заплащането може да става чрез финансовото обслужване на ДПРБ при сключен граждански договор между Дружеството и супервайзъра.

Супервизията стартира само след като кандидатът заплати съответната такса за тримесечие.

При финализиране на практиката участниците получават Сертификат-преценка от Националната асоциация – ДПРБ за проведената практика под супервизия с посочен хорариум, валиден за EuroPsy-сертификацията.

Заявление за супервизиране на практика
Споразумение „Супервайзър-Супервизиран“
Планиране на практиката под супервизия
Регистър „Супервайзъри“

РЕГИСТЪР
ПСИХОЛОЗИ, ПРАКТИКУВАЩИ ПОД СУПЕРВИЗИЯ

.ТЪРСЕНЕ В РЕГИСТЪРА

Освен чрез оглед на Регистрационната таблица по-долу, търсенето на конкретен психолог може да става и чрез Регистрационните филтри, поместени в началото на Регистъра, след като се изпише съответен признак.

ПрактикуващСупервайзърСекцияПериодМясто на провеждане
1Боянов БоянПроф. С. ДжоневОбща психология01.03–31.05.2022Онлайн/ДПРБ – София, ул. „Люлин планина” 14
2Весела Вълкова АравенаДоц. Камелия ХанчеваПсихология на развитието и образованието07.06.2022–Онлайн
3Боряна Атанасова ТеодосиеваДоц. Камелия ХанчеваПсихология на развитието и образованието07.06.2022–Онлайн
4Мая ИгнатоваДоц. Камелия ХанчеваПсихология на развитието и образованието07.06.2022–Онлайн
5Бояна Йорданова Доц. Камелия ХанчеваПсихология на развитието и образованието15.06.2022–Онлайн
6Цветелина Макавеева Доц. Камелия ХанчеваПсихология на развитието и образованието15.06.2022–Онлайн
7Даниел Босилков Доц. Камелия ХанчеваПсихология на развитието и образованието15.06.2022–Онлайн
8Теодора Джоргова Доц. Камелия ХанчеваПсихология на развитието и образованието15.06.2022–Онлайн
9Християна Кънева Доц. Камелия ХанчеваПсихология на развитието и образованието15.06.2022–Онлайн
10Искра МитеваДоц. Камелия ХанчеваПсихология на развитието и образованието15.06.2022–Онлайн