logo-retinaEuroPsy е Европейска система за сертифициране на психолози, създадена от Европейската федерация на психологическите асоциации (EFPA).
EuroPsy предоставя единен стандарт за професионална компетентност и етично поведение, приет от националните асоциации на психолозите от 36 държави (включително всички страни от ЕС), които са членове на EFPA.

EuroPsy беше въведена през 2010 г. и се предлага в нарастващ брой страни, включително България.
Психолозите, които отговарят на изискванията на EuroPsy по отношение на образование и професионално обучение и които се присъединяват към общите етични стандарти, могат да кандидатстват за сертификат EuroPsy в Националната Присъждаща Комисия в своята страна. Притежателите на сертификат EuroPsy се вписват в регистъра на EuroPsy.

Цел на EuroPsy
Създавайки общ стандарт за компетентност, EuroPsy има за цел:
Насърчаване на обществените познания за психологията и наличието на психологически услуги с гарантирано качество в Европа.
Улесняване на мобилността на психолозите, студентите и клиентите в Европа.
Насърчаване на текущото развитие на образованието на психолозите и психологическата професия в Европа.
EuroPsy помага на клиентите да намерят психолог, който е квалифициран и на който може да се вярва, че е компетентен в определена област на практиката. EuroPsy не предоставя лиценз за практикуване в определена страна, но допълва националните стандарти. Като единен еталон, който се прилага в цяла Европа, EuroPsy подкрепя признаването на професионалните квалификации на психолозите, които преминават границите в Европа.

EuroPsy регистър
Регистърът на EuroPsy съдържа имената и информацията за контакт на всички психолози с валиден сертификат EuroPsy. Консултации с регистъра могат да се направят в интернет. Може да се използва за търсене на психолози в основните области на практиката и в определени специализации – в момента Психотерапия и Трудова и организационна психология.

Издаване на EuroPsy сертификат
EuroPsy сертификат се издава от Националната Присъждаща Комисия с мандат на Европейската Присъждаща Комисия, учредена към EFPA. Основата за EuroPsy сертифицирането е предвидена от Правилника на EuroPsy, който е постановен от Общото събрание на EFPA с 2/3 мнозинство.

EuroPsy за психолози
Психолозите могат да намерят информация за изискванията, кандидатстването, валидността и подновяването на настоящия сайт.

EuroPsy за клиенти
Клиентите могат да намерят информация за психолозите, като се консултират с EuroPsy Регистъра.