На 11 януари 2021 Дружеството на психолозите в Република България кандидатства пред Европейската присъждаща комисия (European awarding comity – EAC) към EFPA за оторизиране на Българска Национална присъждаща комисия (Bulgarian National awarding comity – NAC), която да прилага стандартите на EuroPsy сертификацията за България.

На 15 ноември 2021 Дружеството на психолозите в Република България получи одобрение за учредяване на Национална присъждаща комисия (Bulgarian NAC).