Държави, участващи в EuroPsy

Какво е EuroPsy?

– EuroPsy е Европейска система за сертифициране на психолози, създадена от Европейската федерация на психологическите асоциации (EFPA).
– EuroPsy предоставя единен стандарт за професионална компетентност и етично поведение, приет от Националните асоциации на психолозите от 38 държави (включително всички страни от ЕС), които са членове на EFPA.
– EuroPsy беше въведена през 2010 г. и се предлага в нарастващ брой страни, включително и в България.
– Психолозите, които отговарят на изискванията на EuroPsy по отношение на образование и професионално обучение и които се присъединяват към общите етични стандарти, могат да кандидатстват за сертификат EuroPsy в Националната Присъждаща Комисия в своята страна.
– Притежателите на сертификат EuroPsy се вписват в регистъра на EuroPsy.

Цел на EuroPsy

– Създавайки общ стандарт за компетентност, EuroPsy има за цел:
– Насърчаване на обществените познания за психологията и наличието на психологически услуги с гарантирано качество в Европа.
– Улесняване на мобилността на психолозите, студентите и клиентите в Европа.
– Насърчаване на текущото развитие на образованието на психолозите и психологическата професия в Европа.
– EuroPsy помага на клиентите да намерят психолог, който е квалифициран и на който може да се вярва, че е компетентен в определена област на практиката.
– EuroPsy не предоставя лиценз за практикуване в определена страна, но допълва националните стандарти. Като единен еталон, който се прилага в цяла Европа, EuroPsy подкрепя признаването на професионалните квалификации на психолозите, които преминават границите в Европа.

Как да кандидатстваме